10% korting en gratis toetsing

Nog geen RI&E? Dan ontvangt u 10% korting op het opstellen en doornemen van uw RI&E. Of ontvang gratis toetsing van uw RI&E.

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel? De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is

Geen RI&E? Dan ontvangt u 10% korting op het opstellen hiervan.
Heeft u al een RI&E? Dan toets ik deze gratis voor u

Bezoek de website voor meer informatie

Een greep uit de activiteiten