10% korting bij opstellen RI&E

Voldoe niet alleen aan wettelijke RIE eisen, met een IMR RI&E heeft u een praktisch document voor verdere verbetering van arbeidsomstandigheden.

De Arbo RI&E is het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Maatregelen hebben betrekking op de inrichting van de werkplek, het gebruik van de juiste middelen, het voorlichten en instrueren van medewerkers en het houden van toezicht.

IMR kan uw organisatie helpen met:

  • Inventariseren huidige situatie aan de hand van een RIE vragenlijst: door interviews en een rondgang binnen het bedrijf en werklocaties inventariseren van risico’s en genomen maatregelen.
  • Risico’s worden geëvalueerd om prioriteiten van de maatregelen vast te stellen.
  • Rapporteren van bevindingen.
  • Opstellen van plan van aanpak en ondersteunen bij de opvolging van plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de wettelijk voorgeschreven toetsing van de RI&E door een hiervoor gecertificeerde veiligheidskundige.

Tijdens de Week van de RI&E ontvangt u 10% korting bij het opstellen van de RI&E bij IMR.

Bekijk de website voor meer informatie

Een greep uit de activiteiten