10% korting op RI&E, PvA en toetsing

Een actuele RI&E heeft meerwaarde voor uw organisatie! Ontvang tijdens de Week van de RI&E 10% korting op de uitvoering van een RI&E, inclusief Plan van Aanpak en toetsing.

De RI&E is een totaaloverzicht van alle bestaande risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens de arbeid. De RI&E is niet alleen een beschrijving van de huidige toestand, maar tevens het uitgangspunt voor het treffen van maatregelen om de gezondheidsrisico’s voor werknemers te beperken. Met een RI&E dient u een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen waarin u aangeeft welke maatregelen u neemt ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de komende periode.

In het plan van aanpak staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor het oplossen van het knelpunt, wat de financiële consequenties zijn en wanneer het knelpunt zal zijn opgelost. Het PvA is een dynamisch document waarmee u de arbeidsomstandigheden en overige risico’s planmatig verbetert en beheerst.

Tijdens de Week van de RI&E ontvangt u bij Trigion 10% korting op het uitvoeren van de RI&E. Inclusief Plan van Aanpak en toetsing.

Bekijk de website voor meer informatie

Een greep uit de activiteiten