Flexibele ondersteuning 1e maand gratis!

Vraag in de Week van de RI&E een abonnement aan voor flexibele veiligheidskundige ondersteuning voor de preventiemedewerker en krijg één maand gratis!

Je eigen bedrijf veilig máken klinkt misschien niet leuk, maar het veilig hébben en veilig werken is dat natuurlijk wel. NRdoet. helpt je om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen én het veilig werken eenvoudig te maken.

Wat krijg je in de eerste maand?

  • Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (of update) voor jouw bedrijf in de provincies Groningen, Drenthe of Friesland;
  • Gezamenlijk opstellen van het plan (of plannen) van aanpak en bijbehorende actielijst;
  • BHV basisplan, invulinstructie en invuldocument.

Vanaf de tweede maand krijg je:

  • Begeleiding en blueprints voor onder andere TRA’s, LMRA’s, WPI’s, toolboxen en werkplekobservaties;
  • Jaarplanning voor de preventiemedewerker;
  • Iedere maand aandacht voor een (zelfgekozen) thema en de ondersteuning en blueprints die daarbij passen.

Bekijk de website voor meer informatie en de voorwaarden

Een greep uit de activiteiten