Gratis advies gesprek fysieke belasting

Gratis adviesgesprek fysieke belasting in uw bedrijf, risico’s en plan van aanpak

Inzicht verhelderen in de fysieke belasting van de werksituaties op uw bedrijf. Welke risico’s zijn handig om als eerste aan te pakken en waarom? Hoe kan dat zo efficiënt en effectief mogelijk?

Voor meer informatie en aanmelding zie hier.

Een greep uit de activiteiten