Gratis Improve 2.0 bij aanschaf van de Digitale RI&E

Automatiseer het RI&E-proces en manage hieruit voortkomende maatregelen.

Wordt het uitvoeren van een RI&E als omslachtig en tijdrovend ervaren? Worden maatregelen wel geregistreerd, maar laat de uitvoering te wensen over?

De Digitale RI&E automatiseert het gehele RI&E-proces; van het voorbereiden van de inventarisatie tot en met het genereren van het Plan van Aanpak (PvA) en het borgen van resulterende maatregelen.

Vanuit de Digitale RI&E worden maatregelen automatisch opgenomen in Improve 2.0; TPSC’s digitale verbetervolgsysteem. Hier worden maatregelen centraal geregistreerd en beheerd. Per maatregel wordt een eigenaar toegekend, een actieplan opgesteld en de voortgang gemonitord.

Vraag tijdens de Week van de RI&E een online demo aan en ontvang bij aanschaf van de Digitale RI&E, Improve 2.0 gratis!

Voor meer informatie en aanmelding zie hier.

Een greep uit de activiteiten