Gratis QuickScan top-5 risico’s

Wat zijn de grootste risico’s bij u op de werkplek? Met deze QuickScan stellen we de top-5 voor u vast.

Veiligheid speelt in de industrie een belangrijke rol. Door omgevingsrisico’s te beheersen en negatieve milieueffecten te voorkomen kunnen we het welzijn van je medewerkers bevorderen.

De experts van Sweco adviseren over een veilige bedrijfsomgeving en optimale arbeidsomstandigheden. We brengen gevaarlijke situaties in kaart en stellen een plan van aanpak op om risico’s te beperken. Het resultaat is een veilige en gezonde werkomgeving.

Actie 18 juni

Met een bezoek aan de werkplek (regio Noord-Nederland) stellen we een top-5 aan hoogste risico’s van de werkplek vast. Er volgt ook een voorstel tot verbetermogelijkheid om de risico’s op een praktische wijze te reduceren. Laat onze hogere veiligheidskundigen langskomen voor deze zinvolle QuickScan van 2 uur!

Meld u aan voor de quick-scan door een mail naar robert.kroes@sweco.nl of marte.sveistrup@sweco.nl te sturen.
(Let op: het aantal uit te voeren scans is beperkt. Wij zullen altijd aan u terugkoppelen of er nog ruimte is of niet).

Een greep uit de activiteiten