Gratis tools & informatie

Bekijk de gratis tools en artikelen over de RI&E op onze website.

De RI&E blijft voor veel bedrijven een lastige verplichting, waarbij helaas nog van alles misgaat. Terwijl een goede RI&E het ideale middel is om arbeidsomstandigheden op een gestructureerde manier te verbeteren.

Een RI&E dient herkenbaar te zijn voor alle medewerkers. Pas dan gaat een RI&E ook echt onder de medewerkers “leven”. Is de RI&E bij jou herkenbaar voor alle medewerkers? En zijn de medewerkers betrokken bij het opstellen?

SBI Formaat is een kennisintensieve organisatie. Met training, coaching en advies zijn we in staat om mensen te activeren en uiteenlopende belangen te verbinden. We versterken de rol van de werknemer en de dialoog in het bedrijf door te werken met ondernemingsraden en medezeggenschapspartners, werknemers, HR en directie.

Op onze website vind je veel praktische tools (checklist + stappenplan) en informatieve artikelen, allemaal over de RI&E.

Bekijk de website van SBI Formaat

Een greep uit de activiteiten