Kick-off Week van de RI&E

Speciaal voor preventiemedewerkers: bijeenkomst ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’.

Op maandag 17 juni wordt de Week van de RI&E officieel afgetrapt tijdens de bijeenkomst ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’. Deze middag is bedoeld voor preventiemedewerkers. Er zal aandacht zijn voor de aanpak van risico’s en er zullen workshops worden verzorgd waarin dieper ingegaan wordt op het voorkomen van beroepsziekten die veroorzaakt worden door fysieke belasting, werken met (gevaarlijke) stoffen en psychosociale arbeidsbelasting. Verdere details volgen.

Een greep uit de activiteiten