Nulmeting en Regie RI&E met 15% korting

Weten hoe uw bedrijf ervoor staat op het gebied van veiligheid of wilt u ondersteuning bij het actueel houden van de RI&E? Tijdens de Week van de RI&E krijgt u 15% korting op de nulmeting of de regiefunctie bij KMO Solutions.

Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers waarschijnlijk één van de meest onzekere tijden ooit geweest en het belang van de veiligheid van de werknemers is nog nooit zo vaak besproken als in 2020.

Korting op nulmeting & regiefunctie RI&E

Voor KMO Solutions is dit de aanleiding om in de week van de RI&E twee kortingsacties aan te bieden. Zowel bij een nulmeting als bij de regiefunctie, ontvangt u 15% korting wanneer in de week van de RI&E (van 21 t/m 25 september) een offerte aanvraag gedaan wordt voor de twee genoemde diensten.

Nulmeting:
Een nulmeting heeft als doel vast te stellen op welke wijze uw organisatie de RI&E het beste uit kan voeren en actueel kan houden. Wij ondersteunen de organisatie bij het komen tot een volledige en betrouwbare RI&E voor de gehele organisatie. Onze deskundigen komen langs om de organisatie te leren kennen en zullen o.a. interviews afnemen om de huidige situatie in kaart te brengen, gevolgd door ons advies voor de implementatie van de RI&E.

Regie op de RI&E:
De regiefunctie is de dienstverlening waarmee KMO Solutions de organisatie ondersteunt om de RI&E actueel te houden. Wij bieden ondersteuning aan de preventiemedewerker met als doel de benodigde kennis met betrekking tot Arbeidsomstandigheden te vergroten. Samen zorgen we ervoor dat de organisatie ‘in control’ komt en blijft ten aanzien van de arbeidsrisico’s waar de medewerkers dagelijks mee te maken hebben.

Bekijk de website voor meer informatie en het maken van een afspraak

Een greep uit de activiteiten