Uitvoeren, actualiseren en toetsen met korting

10% korting op het uitvoeren, actualiseren of toetsen van een RI&E

Als arbodienst kan Medprevent ook uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Met de RI&E kan uw onderneming gestructureerd de aanwezige knelpunten dan wel tekortkomingen aanpakken. Dit ter verbetering van het werkplezier, ter minimalisering van het verzuim en ter voorkoming van ongevallen en materiële en economische schade.

Actie

Heeft u voldoende inzicht in de risico’s die aan het werk verbonden zijn? Laat dit in kaart brengen en ontvang 10% korting op het laten uitvoeren, het actualiseren of het toetsen van de RI&E. Dit dient plaats te vinden in de maanden augustus of september 2019!

Bekijk de website voor meer informatie

Een greep uit de activiteiten