Voor ondernemers

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen gaat u beroepsziekten te lijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak.

Bij beroepsziekten denken we al snel aan bijvoorbeeld longkanker door asbest. Maar ook astma, een versleten rug en burn-outs behoren tot beroepsziekten, die tot hoog verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en in de toekomst niet. Op de website van Steunpunt RI&E vindt u alle informatie over de wettelijke verplichting en hoe u dit aanpakt.

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Met de RI&E brengt u de mogelijke risico’s in uw organisatie op een gestructureerde manier in kaart. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

Een greep uit de activiteiten