Voor ondernemers

Een veilige en gezonde werkplek draagt bij aan de productiviteit, de medewerkerstevredenheid en de bedrijfscontinuïteit. Met de juiste maatregelen voorkomt u verzuim en verloop bij uw medewerkers. Profiteer van kortingen en speciale acties tijdens de Week van de RI&E!

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt u om de mogelijke risico’s in uw organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen.

Tijdens de Week van de RI&E kunt u op een aantrekkelijke manier aan de slag met de RI&E. Er zijn adviesgesprekken, workshops op locatie en kortingen op opleidingen. Bekijk het activiteitenoverzicht voor mogelijkheden bij u in de buurt en profiteer van de acties!

Activiteitenoverzicht

Voorkom verzuim en verloop, start bij de RI&E

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan 3 belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarbij leidt een preventiebeleid tot een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit. Succesvolle bedrijven gaan dan ook vanuit die overtuiging aan de slag om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren, verzuim te reduceren en een prettige werkomgeving te creëren.

Bekijk hier het filmpje over het thema.

Een greep uit de activiteiten