Voor supporters

Na drie succesvolle edities van de  ‘Week van de RI&E’ in 2015, 2016 en 2017, slaan we ook in 2018 de handen weer ineen om extra aandacht te vragen voor de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Via activiteiten, ondersteuning en een campagne worden ondernemers aangezet tot het uitvoeren of updaten van de RI&E.

De 4e Week van de RI&E zal plaatsvinden van 11 tot 15 juni 2018.

Hiervoor roepen wij intermediairs op, zoals brancheorganisaties, arbodeskundigen, adviseurs en opleiders, om tussen 12 en 16 juni activiteiten te organiseren en extra aandacht te vragen voor de RI&E.

U kunt zich vanaf begin 2018 weer gratis aanmelden als supporter!

Brede communicatiecampagne

Voorafgaand aan en tijdens de Week van de RI&E wordt er een brede communicatiecampagne gevoerd over de RI&E. De activiteiten van de supporters worden actief onder de aandacht gebracht en zo kunt u rekenen op veel gratis publiciteit:

 • Lift mee op de naamsbekendheid en het netwerk van het Steunpunt RI&E;
 • Activiteiten worden opgenomen in de agenda met een link naar uw website met informatie over de activiteit;
 • Alle supporters worden vermeld op de supporters-pagina met logo en link naar de website;
 • Activiteiten worden actief gepromoot via onderstaande communicatiemiddelen;
  • Artikelen in magazines
  • Online campagne LinkedIn
  • Online campagne Facebook
  • Online campagne Google
  • Nieuwsbrieven Steunpunt RI&E
  • Twitter Steunpunt RI&E (ruim 3000 volgers)

Interessante activiteiten kunnen rekenen op extra publiciteit doordat deze expliciet worden opgenomen in de communicatie!

Bekijk de toolbox voor tips en ideeën om een aansprekende activiteit te ontwikkelen!

Een greep uit de activiteiten