Voor supporters

Na drie succesvolle edities van de ‘Week van de RI&E’, slaan we ook in 2018 de handen weer ineen om extra aandacht te vragen voor de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Door het organiseren van activiteiten en een campagne worden ondernemers aangezet tot het uitvoeren of updaten van de RI&E.

Brancheorganisaties, arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en andere intermediairs wijzen ondernemers regelmatig op de RI&E als middel voor een veilige en gezonde werkplek. Door de krachten te bundelen en één week allemaal extra aandacht te besteden aan de RI&E, willen we ondernemers overtuigen om aan de slag te gaan met preventieve maatregelen. De 4e Week van de RI&E vindt plaats van 11 tot 15 juni 2018.

Wij roepen alle intermediairs op om in de Week van de RI&E activiteiten te organiseren en via communicatie extra aandacht te vragen voor de RI&E. Steunpunt RI&E verzorgt deze website waarop alle activiteiten worden toegevoegd en zorgt voor een algemene campagne (zie hieronder). Bekijk de toolbox voor tips en ideeën om een aansprekende activiteit te ontwikkelen!

Meld u hier aan als supporter!

Webinar: “Creëer impact in de Week van de RI&E”

Hoe bedenk je een aansprekende activiteit of actie die aansluit bij de behoefte van je doelgroep? en Hoe communiceer je over een activiteit? Op donderdag 26 april is hierover een webinar gegeven. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Tijdens dit webinar vertelt een eerdere supporter van de Week van de RI&E over hoe zij tot een succesvolle activiteit zijn gekomen en hoe ze hierover hebben gecommuniceerd. Er worden tips en ideeën gegeven die zullen helpen om nieuwe concepten te ontwikkelen. Een communicatiedeskundige gaat in op enkele belangrijke uitgangspunten voor goede communicatie om de doelgroep te activeren.

Brede communicatiecampagne

Voorafgaand aan en tijdens de Week van de RI&E wordt er een brede communicatiecampagne gevoerd over de RI&E. Dit jaar is het thema ‘Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’. De activiteiten van de supporters worden actief onder de aandacht gebracht en zo kunt u rekenen op veel gratis publiciteit:

De activiteiten van de supporters worden actief onder de aandacht gebracht en zo kunt u rekenen op veel gratis publiciteit:

 • Lift mee op de naamsbekendheid en het netwerk van het Steunpunt RI&E;
 • Activiteiten worden opgenomen in de agenda met een link naar uw website met informatie over de activiteit;
 • Alle supporters worden vermeld op de supporters-pagina met logo en link naar de website;
 • Activiteiten worden actief gepromoot via onderstaande communicatiemiddelen;
  • Artikelen in magazines
  • Online campagne LinkedIn
  • Online campagne Facebook
  • Online campagne Google
  • Nieuwsbrieven Steunpunt RI&E
  • Twitter Steunpunt RI&E (ruim 3000 volgers)

Interessante activiteiten kunnen rekenen op extra publiciteit doordat deze expliciet worden opgenomen in de communicatie!

Een greep uit de activiteiten