Week van de RI&E

Week van de RI&E

uitgesteld

Van 15 tot 19 juni 2020 staat de 6e Week van de RI&E gepland. Gezien de huidige maatregelen rondom COVID-19 en de grote onduidelijkheid over het verdere verloop hebben wij besloten de Week van de RI&E uit te stellen.

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs hun krachten. Met speciale activiteiten stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Onder de huidige omstandigheden is het lastig om de benodigde voorbereidingen te treffen. Bovendien is het niet duidelijk of het haalbaar is om in juni activiteiten te laten plaatsvinden.

Gezien de onduidelijkheid over het verdere verloop van de COVID-19-uitbraak, hebben  we nog geen nieuwe datum vastgesteld. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen we u informeren.

Juist ook in deze tijd staat veilig en gezond werken voorop. Dit geldt ook voor werken vanaf de thuiswerkplek. Vanuit het Steunpunt RI&E zullen we blijven communiceren en informeren over onderwerpen die in deze tijd  aandacht vragen.

Overzicht supporters 2019

Filter de activiteiten op dag, type en regio

Alle dagen
Alle types
Alle regio's
Alle onderwerpen