Digitale toolbox Nieuwe Arbowet

Bereid je voor op de nieuwe Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen in de nieuwe Arbowet. Het ministerie van SZW lanceert daarom de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ op Arboportaal.

Toolkit Nieuwe Arbowet

In de toolkit vind je bijvoorbeeld de animatie ‘Nieuwe Arbowet’, waarin de belangrijke wijzigingen in de wet worden aangestipt. Het Stappenplan Arbozorg geeft uitleg over het organiseren van de arbozorg. Verder zijn er links naar webinars over de wetswijziging, het basiscontract en het stappenplan arbozorg beschikbaar. Tot slot zijn er downloadbare bestanden, zoals posters, Q&A’s, basistekstdocumenten en korte video’s die naar de huisstijl van de organisatie kunnen worden omgezet.

Klik hier voor de Toolkit

nieuwe arbowet

Een greep uit de activiteiten