Gratis verbetervolg-module bij Digitale RI&E

Wordt het uitvoeren van een RI&E als omslachtig en tijdrovend ervaren? Worden maatregelen wel geregistreerd, maar laat de uitvoering te wensen over?

De Digitale RI&E automatiseert het gehele RI&E-proces; van het voorbereiden van de inventarisatie tot en met het genereren van het Plan van Aanpak (PvA) en het borgen van resulterende maatregelen. Dashboards geven real-time inzicht in de risico’s en tonen overzichtelijk de status van alle (deel-)RI&E’s en de hieruit voortgekomen maatregelen. Met één druk op de knop wordt het Plan van Aanpak (PvA) opgesteld.

Vanuit de Digitale RI&E worden maatregelen automatisch opgenomen en beheerd in het digitale verbetervolgsysteem. Per maatregel wordt een eigenaar toegekend, een actieplan opgesteld en de voortgang gemonitord.

Vraag tijdens de Week van de RI&E een (online) demo aan van de Digitale RI&E en ontvang bij aanschaf, gratis de verbetervolgmodule.

Bekijk de website voor meer informatie

Een greep uit de activiteiten